top of page
Astronomická navigace

Astronomická navigace patří mezi tradiční určování polohy pomocí slunce, měsíce a hvězd, která byla doménou hrstky vybraných námořníků, kteří ji ovládali. Dnes je tato metoda ve stínu GPS, ovšem základy astronavigace by měl znát každý jachtař. V případě ztráty GPS kvůli poruše nám tato metoda může doslova zachránit holý život. Na konci semináře budete umět změřit výšku slunce, spočítat svoji polohu a následně ji vynést do mapy.

 

Kurz je rozdělen do čtyř částí:

1. část: Princip astronomické navigace:

jak vidím hvězdu ze Země já

jak vidí hvězdu ze Země tabulky

pojem: Geografická poloha

moje "vzdálenost" od hvězdy

navigační trojúhelník na papíře

navigační trojúhelník na globusu

problém malých map a velkých vzdáleností

pojem: Intercept jako úmyslná chyba zvolené polohy

Určení polohy:

z poledne

dvě nebeská tělesa (např. Slunce a Měsíc ve fázi půl)

jen jedno těleso, druhé není (např. Slunce, Měsíc je v úplňku, není teď vidět)

Kdybychom mohli kreslit po globusu, bylo by to jednodušší. Matematikové ale pomohli a tak můžeme kreslit i po mapách. Astronomové a matematici pak spojili své umění a výsledkem je, že po mapách můžeme kreslit, i když neznáme matematiku a její vzorečky. Sestavili výpočetní tabulky pro laiky.

2. část: Navigace - SEXTANT - tabulky

Nejdříve minimum z matematiky:

základní rovnice

převod na námořní souřadnice

upravené rovnice

Pojem: LHA

LHA Slunce, Měsíce a planet

LHA hvězd

Hledání v tabulkách:

druhy tabulek a rozdíly mezi nimi

určení souřadnic nebeského tělesa pomocí tabulek

interpolace

DSD

 

3. část: Navigace - SEXTANT - praktické měření

změříme sextantem úhly, opravíme pomocí korekcí

jak správně seřídit sextant

kdy kontrolovat seřízení sextantu v průběhu měření

4. část: Navigace - SEXTANT - vzorový příklad

Pojďme si spočítat příklad od počátku do konce. Začneme od změřených hodnot sextantem, přes opravy měření, hledání v tabulkách až po vykreslení do mapy.

nejdříve budeme plavbu navigovat metodou LOG

Pak, dokud vidíme ještě pobřeží a můžeme provést kontrolu, provedeme měření sextantem, určíme:

GHA a DEC pro den a čas měření

LHA

z tabulek zjistíme Hc

vykreslíme poziční linii do diagramu

vykreslíme poziční linii do mapy a zkontrolujeme přesnost měření

 

Termíny: 

28. 1. 2023 - od 9:00 hod. 1. část; od 13:00 hod. 2. část; od 18:00 hod. 3. část

29. 1. 2023 - od 9:00 hod. 4. část

 

Místo konání: Císařská louka 599, 150 00 Praha 5-Smíchov

Cena: 2000 Kč za celý kurz. Lze se přihlásit také na jednotlivé části za 600 Kč za jednu část.

 

Online přednášky

Meteo I. - Čtení oblohy

Vědět něco o meteorologii při plánování plavby a za plavby samotné je základem bezpečné plavby.

V první části čtyřdílného cyklu meteorologie pro jachtaře probereme téma:

změna oblaků s příchodem front

jednoduchý popis front (teplá, studená)

fáze bouřkového oblaku

kde se vzal oblak

časová osa

čeho všeho si všimnout při pohledu na oblaka

 

Jak to funguje:

Na základě zaslaného poptávkového formuláře vás zaregistrujeme na daný večer a v den konání vám přijde e-mail s přístupy pro přihlášení. Pro on-line přenos používáme ZOOM.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace programu do počítače - program lze spustit přes webový prohlížeč. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Přednášejícím je zkušený dlouholetý kapitán, držitel licence A - Yachtmaster ocean a lektor Ing. Pavel Burkert.

Termín: 31. 1. 2023 od 18:00 do 20:00 až 20:30 hodin (čas ukončení je přibližný).

Cena:

350 Kč za přednášku

300 Kč za přednášku při objednání dvou a více večerů

 

 

Meteo II. - Oblaka

Vědět něco o meteorologii při plánování plavby a za plavby samotné je základem bezpečné plavby.

Úvod do světa oblaků. Pojďme se podívat na oblaka trochu více zblízka. Meteorologové používají jemnější rozdělení, aby popsali, co se v atmosféře děje. Chceme-li se naučit číst nebe, bude potřeba proniknout hlouběji do světa oblaků. Je pro jachtaře důležité jejich rozdělení? O čem vypovídají? Jaké mají tvary? 

Toto téma navazuje na Meteo I. ČTENÍ OBLOHY a upřesňuje informace:

ukázky některých bouří

použití meteo-radarových odrazů, co lze z nich vyčíst

existence vývojových řad

zvláštnosti oblaků

"příjmení" oblaků a jejich využití

základní dělení oblaků podle výšky a tvaru

co nás zajímá, když uvidíme nad hlavou oblak?

 

Jak to funguje:

Na základě zaslaného poptávkového formuláře vás zaregistrujeme na daný večer a v den konání vám přijde e-mail s přístupy pro přihlášení. Pro on-line přenos používáme ZOOM.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace programu do počítače - program lze spustit přes webový prohlížeč. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Přednášejícím je zkušený dlouholetý kapitán, držitel licence A - Yachtmaster ocean a lektor Ing. Pavel Burkert.

Termín: 14. 2. 2023 od 18:00 do 20:00 až 20:30 hodin (čas ukončení je přibližný).

Cena:

350 Kč za přednášku

300 Kč za přednášku při objednání dvou a více večerů

 

 

Meteo III. - Plavba na brízový vítr

Vědět něco o meteorologii při plánování plavby a za plavby samotné je základem bezpečné plavby.

Umí jachtaři plout na brízový vítr? Princip je obecně znám, ale pak je ještě spousta detailů. Pojďme se podívat o co jde. Jak daleko od břehu a jaký průběh bude vítr mít. Jak se vítr bude stáčet? Bude foukat kolmo na břeh? A další témata, která s brízou souvisí. Brízový vítr má svá pravidla. Není to jen vítr ke břehu a od břehu. Kdy dochází k jeho stáčení a pulsování? Proč není stálý. Jaké je jeho načasování? Jaká je jeho síla?

bríza nebo gradientový vítr?

jak vzniká denní a noční bríza?

vliv rozložení přízemní atmosféry na sílu brízy

postupné stáčení brízy vzhledem k pobřeží

taktika plavby na brízový vítr

praktická ukázka:

bríza a ostrov

bríza a ostrov blízko pevniny

 

Jak to funguje:

Na základě zaslaného poptávkového formuláře vás zaregistrujeme na daný večer a v den konání vám přijde e-mail s přístupy pro přihlášení. Pro on-line přenos používáme ZOOM.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace programu do počítače - program lze spustit přes webový prohlížeč. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Přednášejícím je zkušený dlouholetý kapitán, držitel licence A - Yachtmaster ocean a lektor Ing. Pavel Burkert.

Termín: 21. 2. 2023 od 18:00 do 20:00 až 20:30 hodin (čas ukončení je přibližný).

Cena:

350 Kč za přednášku

300 Kč za přednášku při objednání dvou a více večerů

 

Meteo IV. - Vítr ve Středomoří

Řekneme se něco o větrech, se kterými se můžeme setkat ve Středomoří. Jak vznikají, jaký je směr a síla větru v čem spočívá jejich nebezpečí. V jakých místech a případně za jakých okolností je můžeme očekávat.

Bóra

Jugo

Sirocco

Meltemi

Mistral

Jak to funguje:

Na základě zaslaného poptávkového formuláře vás zaregistrujeme na daný večer a v den konání vám přijde e-mail s přístupy pro přihlášení. Pro on-line přenos používáme ZOOM.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace programu do počítače - program lze spustit přes webový prohlížeč. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Přednášejícím je zkušený dlouholetý kapitán, držitel licence A - Yachtmaster ocean a lektor Ing. Pavel Burkert.

Termín: 28. 2. 2023 od 18:00 do 20:00 až 20:30 hodin (čas ukončení je přibližný).

Cena:

350 Kč za přednášku

300 Kč za přednášku při objednání dvou a více večerů

 

Navigace na lodi

Navigace je velmi rozsáhlá disciplína, ze které si na této přednášce povíme o:

určení polohy bez GPS

přenesení trasy plavby mezi mapami

jak na deviační tabulku

plavba po rovnoběžce

Jak to funguje:

Na základě zaslaného poptávkového formuláře vás zaregistrujeme na daný večer a v den konání vám přijde e-mail s přístupy pro přihlášení. Pro on-line přenos používáme ZOOM.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace programu do počítače - program lze spustit přes webový prohlížeč. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Přednášejícím je zkušený dlouholetý kapitán a lektor Ing. Pavel Burkert.

Termín: 21. 3. 2023 od 18:00 do 20:00 až 20:30 hodin (čas ukončení je přibližný).

Cena:

350 Kč za přednášku

300 Kč za přednášku při objednání dvou a více přednášek

 

Trimování plachet

Jak správně nastavit plachty na plachetnici? Proč je správné nastavení tak důležité? 

něco málo fyziky, jaký je rozdíl mezi křídlem a plachtou - je to vůbec důležité?

jak definovat sílu větru jinak než pomocí uzlů

Beaufortova stupnice a její použití

první krok nastavení plachty

směry větrů vzhledem k lodi

polární diagram - je to důležité? Co se z něj dá vyčíst?

jak vznikne zdánlivý vítr

jednotlivé části plachty, jakou mají funkci

základní trim stěžně a jeho vliv na tvar plachty

 

Jak to funguje:

Na základě zaslaného poptávkového formuláře vás zaregistrujeme na daný večer a v den konání vám přijde e-mail s přístupy pro přihlášení. Pro on-line přenos používáme ZOOM.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace programu do počítače - program lze spustit přes webový prohlížeč. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Přednášejícím je zkušený dlouholetý kapitán a lektor Ing. Pavel Burkert.

Termín: 28. 3. 2023 od 18:00 do 20:00 až 20:30 hodin (čas ukončení je přibližný).

Cena:

350 Kč za přednášku

300 Kč za přednášku při objednání dvou a více večerů

 

Bezpečně na kotvě

Kotvení není těžká disciplína pokud máte správné informace a víte jak na to.

druhy kotev a jejich vlastnosti

s jakými kotvami se budeme nejčastěji potkávat na charterových lodích

ideální hloubka, kolik řetězu (lana) použít

postup kotvení

na dvě kotvy: do série, "psaníčko", v proudu

co je špatně při kotvení

zvolení správného místa pro kotvení

počasí: příliv a odliv, vítr, proudy

bezpečnost na kotvě: nastavení kotevního alarmu, pravidelné hlídky

 

Jak to funguje:

Na základě zaslaného poptávkového formuláře vás zaregistrujeme na daný večer a v den konání vám přijde e-mail s přístupy pro přihlášení. Pro on-line přenos používáme ZOOM.us, jednoduché přihlášení bez nutnosti instalace programu do počítače - program lze spustit přes webový prohlížeč. U počítače stačí mít zapojené reproduktory, pro otázky také mikrofon (u notebooků je zpravidla vestavěný).

Přednášejícím je zkušený dlouholetý kapitán a lektor Ing. Pavel Burkert.

 

Termín: 4. 4. 2023 od 18:00 do 20:00 až 20:30 hodin (čas ukončení je přibližný).

Cena:

350 Kč za přednášku

300 Kč za přednášku při objednání dvou a více přednášek

DOPLŇKOVÉ PŘEDNÁŠKY

bottom of page